Certifikovaný systém řízení

Naše firma v prosinci roku 2017 úspěšně prošla certifikací integrovaného systému řízení, který zahrnuje systém managementu kvality podle normy ISO 9001 a systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001.  Certifikačním orgánem byla renomovaná švýcarská firma SGS s nadnárodní působností, konkrétně česká společnost SGS Czech Republic, s.r.o. 

V rámci přípravy na certifikaci firma přijala dokument Politika firmy (integrovaná). Na základě úspěšné certifikace byl společnosti vydán Certifikát CZ20/1095.

Rozsah systému environmentálního managementu

EMS je uplatňován v celé firmě. Fyzické hranice jsou dány pronajatými prostorami v areálu Šroubárna Turnov, a.s. Firma si uvědomuje, že činnosti v rámci objektu mohou mít v krajním případě dopad do odpadových vod, a přiměřeně na tuto skutečnost reaguje. Činnosti, produkty a služby jsou řešeny jednak v Kontextu firmy, jednak v Příručce integrovaného systému řízení. Firma má dostatečnou pravomoc a schopnost řídit a ovlivňovat EMS, spolupracuje přitom s odborně zdatnou poradkyní.

© 2017 Mypak s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Designed By JoomLead