Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který dnešní standard splňuje.

Aktualizovat

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Ochrana osobních údajů

Náhradní plnění

Mypak s.r.o. je dodavatel náhradního plnění

Náhradní plnění je jedna z možností firem, jak plnit povinnost podpory osob se zdravotním postižením (dále OZP). Zákon č. 435/2004 o zaměstnanosti stanoví, že zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 přepočtených osob, musí zaměstnávat alespoň 1 zaměstnance se zdravotním postižením. Stává se, že z různých důvodů nejste schopni zaměstnávat OZP. Povinné plnění lze tak naplnit i dalšími způsoby.

Povinné plnění

Zákon nabízí 3 možnosti, jak takové povinné plnění splnit:

  • Přímým zaměstnáváním OZP na trhu práce. Každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci by měl zaměstnávat 4 % OZP z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. Na 25 zaměstnanců vždy nejméně jednoho se zdravotním postižením (povinný podíl OZP závisí na délce pracovní doby OZP). 
  • Finančním odvodem státu. Což znamená 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí kalendářní čtvrtletí předchozího kalendářního roku za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat.
  • Odběrem výrobků či služeb prostřednictvím dodavatele náhradního plnění na chráněném trhu práce.

Samozřejmě je možné všechny tyto varianty kombinovat.

Pokud zaměstnavatel nesplní povinný podíl, může mu stát udělit pokutu až 1 000 000 Kč

Možná si kladete otázku, jak se společnost na chráněném trhu práce stane zároveň i dodavatel náhradního plnění.

Každá společnost na chráněném trhu práce nemusí být zároveň dodavatel náhradního plnění. Pro získání tohoto statusu je třeba mít podepsanou smlouvu s Úřadem práce jedná se o Dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Ověřit si, zda opravdu došlo ke splnění všech podmínek lze v registru dodavatelů náhradního plnění MPSV a MY mezi tyto dodavatele patříme.